Historie-3

Audonicons baggrund og historie gennem tiderne

Rudolf Steiner-skoler
i Danmark 1950-1990


1950:
Vidar. Første danske Rudolf Steiner-skole grundlægges i København.


1955:

Aarhus. Rudolf Steiner-skole grund-lægges.


1971:

Odense. Rudolf Steiner-skole grund-lægges.
Første elever med 12-årig uddannelse udgår fra Rudolf Steiner-skolen i Aarhus.


1974:

Vordingborg. Rudolf Steiner-skole grundlægges.


1976:

Hjortespring Gladsaxe. Rudolf Steiner-skole grundlægges.


1977:

Vejle. Rudolf Steiner-skole grund-lægges.

Kvistgaard. Rudolf Steiner-skole grundlægges.
Det 1-årige kursus i Rudolf Steiner pædagogik begynder i Aarhus.


1979:

Vejlby-Risskov. Rudolf Steiner-skole grundlægges.
Hjørring. Rudolf Steiner-skole grundlægges.
Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik grundlægges 24. april.
Det 1-årige kursus i Rudolf Steiner pædagogik omdannes til privat højskole.
Højskolen flytter til Skanderborg
3. september.

Højskoleforeningen får købs- eller lejeret til en 40.000 m2 stor byggegrund ved Mallinggård.
Det "Kulturpædagogiske Center" projekteres.
Foreningen råder over 3 mill. kr. til byggeri.
Skanderborg kommune stiller lokaler på Mallinggård til rådighed for højskolen.
Foreningen søger finansieringsmulig-heder for etablering af "Det Kultur-pædagogiske Center".
Staten søges om godkendelse af "Fol-kehøjskolen for Rudolf Steiner Pæda-gogik" med henblik på sikring af driften.

1980:

Silkeborg*) Rudolf Steiner-skole grundlægges.
Højskoleforeningen lejer lokaler på Poul la Coursvej i Skanderborg.
Højskolen optager nyt begynderhold
og har nu 54 elever fordelt på to hold. Studietid to år.

Højskoleforeningens medlemstal er vokset fra 30 ved det stiftende møde
til 360 i oktober 1980.

Kommunen udsender lokalplan for byggeområdet.
"Rudolf Steiner-skoleforeningen i Skanderborg" stiftes med henblik på oprettelse af en Rudolf Steiner skole
i 1981.

Forhandlinger med undervisningsmini-steriet om godkendelse af højskolen som tilskudsberettiget folkehøjskole.
JL-fondet giver tilsagn om mindst
1 mill. kr. til opførelse af undervis-ningsbygningen.


1981:

Aarhus Vest. Rudolf Steiner-skole grundlægges.
Midtsjælland. Rudolf Steiner-skole grundlægges.
Skanderborg. Rudolf Steiner-skole grundlægges.
Undervisningsministeriet afviser enhver form for tilskudsmulighed.
I august begynder Rudolf Steiner sko-len med en 1. klasse og en børnehave-klasse i lokaler på Mallinggård.


1982:

I maj underskriver kommunen og Højskoleforeningen skøde vedrørende køb af 16.000 m2 byggegrund til en pris af 1 mill. kr.
I august begynder Rudolf Steiner børnehaven i lejede lokaler på "Edelsborg".
I september grundlægges Antroposofisk Selskabs gruppe i Skanderborg, Merkurgruppen.
November: Den projekterede højskole-bygning får navnet "Audonicon".
I december igangsættes byggeriet af Audonicons første etape.


1983:

Aalborg. Rudolf Steiner-skole grund-lægges.
Allerød. Rudolf Steiner-skole grund-lægges.
Grundstensnedlæggelse ved Audonicon 18. februar.
5. november: Indvielse af 1. etape af Audonicon.
Audonicons bibliotek åbner.

1984:

Fredericia. Rudolf Steiner-skole grund-lægges.
Silkeborg*). Rudolf Steiner-skole grundlægges.
April: Fonden til fremme og besvarelse af Audonicon stiftes.
August: Køkkenet Auvenia åbner.
December: Bogen med fotos af Audonicon udkommer.
Juleforedrag første juledag.


1985:

Blangstedgaard. Rudolf Steiner-skole grundlægges.
Opførelse af fællesbygning, der inde-holder pedelbolig, børnehave og børne-haveklasse.
Julestævne første juledag. Planer om gradvist i de kommende år at udvide julestævnet til et længerevarende stævne.


1987:

Marts: Afholdelse af det første et-uges kursus for sproglærere. Flere fagkurser for Rudolf Steiner skolelærere er planlagt.
August: Højskoleforeningen modtager et gavebeløb på 2,9 mill. kr. til færdig-gørelse af Audonicon.
Oktober: Planer om et længerevarende kursus i overskolepædagogik i efter-året 1988 meddeles til skolerne.
Meddelelse til skolerne om kurser for faglærere på Audonicon.


1988:

Januar: Kurset "Antroposofi i under-visning og kunst", der er et dagkursus af et halvt års varighed, begynder på Audonicon.
I løbet af efteråret gennemføres et længerevarende kursus i overskolepædagogik.


1989:

Esbjerg. Rudolf Steiner-skole grund-lægges.
Kurset "Antroposofi i undervisning og kunst" fortsætter på 2. år.
Januar: Aftale med Højgaard & Schultz om udførelse af Audonicons 2. etape som råhus.
Februar: Byggeriet af 2. etape begynder.
I sommerferien begyndes arbejdet med den kunstneriske udsmykning af sal-bygningen.
Salen forventes taget i brug til julestævnet 1. juledag.


19 :

Roskilde. Rudolf Steiner-skole grund-lægges.


19 :

København. Rudolf Steiner-skole grundlægges.


*) I en kortere periode har der været

2 skoler i Silkeborg. Den nuværende skole er fra 1984.