2024-01-24 Englene

Englene og menneskenes samvirke

Foredrag ved Anders Høier

onsdag den 24. januar kl. 19:30


I alle mysteriesteder fra det gamle Atlantis til den antikke verden og i middel­alderen udvikledes et samvirke mellem himmel og jord.


Det er skildret i et relief på katedralen i Chartres, hvor englene stiger ud af skyerne, og i et mellemrum taler til og inspirerer de lyttende, tænkende men­nesker!


Englene stiger ned og taler til menneskene, som tænker, lytter og føler. Fra Chartres kate­dralen.


Goethe: ”Jorden er en planteskole for ånderne. Hvad de her erfarer og op­le­ver, kan de kun finde på jorden. Heraf ernærer den åndelige verden sig, så den derfor på ny kan belive jordevolutionen”.


Rudolf Steiner har videreført Goethes værk, således at han har givet os en dybere indsigt i, hvordan vi som mennesker er medskabere af verdens­udvik­lin­gen.


Efter foredraget: Musik ved Marianne Eising

Entré 80 kr. Medlemmer 50 kr.