2024-01-07 H3K

Helligtrekongerspil 

”Helligtrekongerspil” - Søndag den 7. januar 2024 kl. 16.00.


Igen i år opføres ”Helligtrekongerspil”, et af de gam­le spil fra Oberufer, som Rudolf Steiner anbe­fa­lede lærerne at opføre for børnene i skolen. Men også voksne kan med stort udbytte opleve disse stærke billeder og lade de ord, som hører til, klinge med i hjertet.


Med venlig hilsen

Kompagniet.

Tovholdere: Karen Margrethe Jørgensen
og Maja Skau-Olsen.

Vi er åbne for nye medlemmer.


Entré: Frivillige bidrag.

Alle er velkomne!