Det drejer sig om
at bygge således,
at funktion, miljø og kunstnerisk udformning udgør en helhed,
hvor detaljerne vokser organisk ud af hinanden efter samme metamorfoselove,
som hersker
i den levende natur.

Vi kan næsten
sige det således,
at bygningen udtrykker menneskets anatomi blot som
et arkitektonisk kunstværk.

Audonicons arkitektur

AUDONICON er bygget som et forsøg på under danske betingelser at realisere den byggeimpuls, der er givet af Rudolf Steiner (1861-1925).