Højskoleforeningen

Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik

Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik
er en forening af mennesker, der interesserer sig for åndsvidenskab.


Foreningen ejer bygningen Audonicon.


Audonicon er et helt specielt bygningsværk,
der udvendigt er helt uden rette vinkler og indvendigt arkitektonisk indrettet med henblik på at bringe særlige kvaliteter frem i mennesket
i forbindelse med kunstnerisk udøvelse og pædagogisk virksomhed.


Har du på nogen måde interesse for Audonicon, så er du meget velkommen som medlem af foreningen.


Kontakt Audonicons kontor på telefon 8652 4755

eller e-mail: kontor@audonicon.dk