Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik

Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik er en forening af mennesker,

der interesserer sig

for åndsvidenskab.


Foreningen ejer Audonicon.


Audonicon er et helt specielt bygningsværk, der udven-digt er helt uden rette vinkler og indvendigt arkitektonisk indrettet

med henblik på at bringe særlige kvaliteter frem

i mennesket i forbindelse med kunstnerisk udøvelse og pædagogisk virksomhed.


Har du på nogen måde interesse for Audonicon,

så er du meget velkommen som medlem af foreningen.


Kontakt Audonicons kontor på telefon 86 52 47 55

eller e-mail: kontor@audonicon.dk

Audonicon . Grønnedalsvej 14 . 8660 Skanderborg . Telefon 86 52 47 55 (tirsdag-torsdag kl. 11-13)