Om Audonicon

Audonicon er ejet af Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik. Den er således bygget som et undervisnings sted til uddannelse af lærere.

Læreruddannelsen holder stadig til på Audonicon, men den fungerer på deltidsbasis, og derfor tilbydes Audonicon også til andre i samfundet.


Stedet er velegnet til undervisningsformål, og de fleste aktiviteter på Audonicon er da også forskellige former for undervisning og kurser af vidt forskellig karakter.