Højskoleforeningen for

Rudolf Steiner Pædagogik

Højskoleforeningen
for Rudolf Steiner Pædagogik
er en forening af mennesker, der interesserer sig for åndsvidenskab.


Foreningen ejer bygningen Audonicon.


Audonicon er et helt specielt bygningsværk, der udvendigt er
helt uden rette vinkler og indvendigt arkitektonisk indrettet med henblik på at bringe særlige kvaliteter frem

i mennesket i forbindelse med kunstnerisk udøvelse og pædagogisk virksomhed.


Har du på nogen måde interesse for Audonicon, så er du meget velkommen som medlem af foreningen.


Kontakt Audonicons kontor
på telefon 86 52 47 55

eller e-mail: kontor@audonicon.dk