Onsdag den 13. juli klokken 20:00-21:30

Grundtvig og folkeoplysningen PÅ ENGELSK
ved tidligere højskoleforstander Aage Augustinus


BAGGRUND:

Sommerens internationale konference er kommet i stand ved at repræsentanter fra Hertha deltog i en tilsvarende konference i USA i 2019.
   Organisationen ICSA der står for konferencen er et netværk af forskere fra al verdens universiteter med flest repræsen-tanter fra Israel og USA og praktikere fra alverdens fællesskaber – se www.icsacommunity.org .
   Deres forskning handler om, hvordan udviklingen i ’det store samfund’ influeres af nye ideer, der opstår som borger-initiativer. Disse forskere ser Danmark som det sted i verden, hvor der er gjort flest erfaringer med impulser nedefra. Både de ’gamle’ andelsfællesskaber, der opstod, da bondekulturen tog fat på at optimere de tusind år gamle produktionsmetoder og ungdomsoprørets kollektiver, der efterhånden blev til en mangfoldighed af økosamfund, og som i dag kommer til udtryk i en stærk stigende efterspørgsel på boliger i fællesskaber.
   Hertha er ideen om at inkludere en svag gruppe af borgere i det almindelige samfundsliv ved at gi’ opgaven til en ressource-stærk gruppe. Det er blevet til omvendt integration. Igennem 25 år har Hertha vist, at ideen og ’modellen’ at skabe trygge rammer for liv og arbejde kan få frem potentialer, som alle mennesker rummer – og som er værdifulde også for et moderne og robust samfundsliv. 
   Motiverne til at afholde konferencen i Danmark er således en interesse for at opleve de danske fællesskaber som eksempler på ’udvikling’ opstået ’nedefra’, fra der, hvor behovet opleves OG at blive bekendt med de impulser og traditioner, der ligger bag de skandinaviske velfærdssamfund.
   Konferencen foregår på Audonicon i Skanderborg fra onsdag den 13. juli til lørdag den 16. juli. I tilknytning til konferencen arrangeres ekskursioner den 12 juli og 17.-18. juli til udvalgte fællesskaber. Her er der også mulighed for at være med. Rekvirer separate programmer hos nedenstående.


Entré 80,00 kr. - betales ved døren – kontant eller mobilepay.


Arrangeret af Ellinor Møller tlf. 2246 5847 og Ole Uggerby tlf. 5131 1629, pva Hertha forberedelsesgruppen