Tirsdag den 13. - 16. juli 2022


International konference på Audonicon - om fællesskaber

Er ’fællesskab’ en del af svaret på fælles globale udfordringer?

International konference på Audonicon - om fællesskaber.
13. – 16. juli.  

                                                                                     Tilmeldingsfrist er 4. juli.  


Interessen for at bo og leve i fællesskab i Danmark har de seneste år bredt sig til store dele af befolkningen. Mere end 500 fællesskaber er registreret i DK. Mange flere er under etable-ring. Kan ’fællesskab’ være en del af svaret på nogle af de globale udfordringer, der præger vores nutid?

Et netværk af internationale forskere har fået øje på Danmark, som det sted i verden, hvor fællesskabstanken har udfoldet sig konkret og mangfoldigt. Det har inspireret dem til at indgå et samarbejde med Audonicon, Rudolf Steinerskolen i Skanderborg og Hertha Leve-fællesskab om at arrangere en konference om værdien og effekten af at leve i fællesskab, når nutidens globale udfordringer trænger sig på.


Hertha Bofællesskaber og Værksteder var for 5 år siden på tur til Rusland og etablerede der kontakt både til russiske og europæiske helsepædagogiske steder. Turen afstedkom en invi-tation til at fortælle om Hertha på en konference på Goetheanum i Dornach. Det udløste invitation til en anden konference året efter i USA - en såkaldt ICSA-konference, der blev afholdt i Camphill i staten New York. Det er baggrunden for, at det nu er Hertha, der står med værtsskabet til en ICSA-konference i Danmark. ICSA er en forkortelse af International Communal Studies Association. Det er en almennyttig organisation dannet tilbage i 1975 af israelske og amerikanske forskere, som studerer fællesskabers organisering og udvikling.  Temaet for konferencen på Audonicon er: Hvordan forbliver vi medansvarlige for samfun-dets udvikling? Hvordan videreudvikler vi de fællesskaber, som vi selv indgår i?


Endagsbilletter Personer med interesse for udviklingen af fællesskaber i international sammenhæng er velkommen til at deltage i konferencen ved at købe endagsbilletter à 1000 kr. For ekstra 200 kr. er der mulighed for at ankomme dagen før, sove i eget telt og være med til morgenmad i Rudolf Steiner Skolens SAL. Program kan rekvireres hos under-tegnede.  

2 ekskursioner Ud over selve konferencen indgår 2 ekskursioner, som interesserede lige-ledes kan deltage i uden at være med på selve konferencen.
Tirsdag 12. juli besøges Grobund i Ebeltoft, Friland ved Feldballe, Andelssamfundet i Hjorts-høj og Hertha Levefællesskab. Pris incl. rundvisning med guide og forplejning: 650 kr.


Søndag og mandag, 17. og 18. juli arrangeres en 2-dages tur til Sjælland med besøg på Dyssekilde, Svanholm, Munksøgaard, Hallingelille og Permatopia. Pris incl. rundvisning med guide, forplejning og overnatning på Hotel Frederiksværk: 1700 kr.

Begge ekskursioner foregår i bus med start og slut på Audonicon, Skanderborg.
Tilmelding senest 4. juli.


Konferencen er beskrevet på hjemmesiden www.icsacommunity.org og foregår på engelsk.

Interesserede er velkommen til at henvende sig til undertegnede.

            pva af Hertha forberedelsesgruppen, Ole Uggerby, tlf. 51311629, uggerby@mail.dk