1. juledag kl. 10:00


Mennesket og dets ærkeengel


Juleforedrag ved Niels Henrik Nielsen

I løbet af de tolv hellige nætter finder der et ganske særligt møde sted. Et møde, som foregår dybt i sjælens undergrund. Mennesket er ikke på noget tidspunkt i løbet af året tættere på livsånden, på Logos. Og gennem dette møde kommer mennesket tæt på Kristus.

I denne tid kan vi i ordets virkelige betydning opleve åndsnærvær. Særligt hvis vi forbereder os til det, vil vi kunne opleve eftervirkningerne af dette møde, som finder sted uden for vores bevidsthed.