Lørdag den 14. november kl. 16:00


Fortælleeftermiddag på Audonicon


Fortælledag ved Margit Andersson

Entré: Frivillige bidrag

Det er ikke langt til Advent, en tid som kan være tung af forventningens hemmeligheder. »Var det nu Nissen der begynder at gøre sig gældende, eller«?

Dette tema tages op til fortælleeftermiddagen på Audonicon.

Vilhelm Bergsøes forfatterskab fører os ind i folkeeventyrerne om Nisserne, deres gøren og laden. »Hvorledes nisserne blev til« og »Hvordan det gik til at de drog af lande«. Deres samvirke med menneskene er en kendt sag i folkemunde. Vi kender »Nissen der flytter med« bedst som man tror man har fået rystet ham af.

Det kunne man benytte som anledning til »forestillingsmodelleringer«, en appel til vores iboende medskabende, billeddannende evne. Som børn har vi en udviklingsfase, hvor den kan trænes og som voksne har vi den til rådighed i et givet omfang.

Det, der ikke plejes, minimeres. Forestillingerne, som ordene skaber på vores indre scene, åbner for indlevelse og medfølelse. Vi medoplever og genoplever begivenhederne og får derved en personlig erfaring om overpersonlige sammenhænge. Det kan styrke eller formindske vores tiltro til det givne tema.

Hvorom alting er, velkommen i al ydmyghed til børn og barnlige sjæle.

Entré: Frivillige bidrag til Audonicon.